XÁC ĐỊNH HƯỚNG MỞ CỬA, THÔNG SỐ CỬA
1. Xác định tay khóa, hướng mở cửa của cửa lắp khóa

Nguyên tắc xác định : đứng ngoài cửa (ngoài cửa phòng hoặc cửa chính vào nhà)
 
Cách thứ 1 :
 
+ Bản lề cánh cửa bên tay nào thì khóa cửa tay đó.
 
+ Xác định cửa đẩy vào hay kéo ra
 
Cách thứ 2 :
 
Cửa mở đẩy vào hay kéo ra theo hướng tay nào thì khóa cửa tay đó
 
Cách thứ 3 :
 
Xác định tay khóa cửa cần lắp đặt theo hình minh họa bên dưới :

A. Tay trái, đẩy vào 
B. Tay phải, đẩy vào
C. Tay trái, kéo ra
D. Tay phải, kéo ra

2. Xác định thông số cửa cần lắp khóa

 

 

Độ rộng đố cửa: khoảng cách từ mép cửa đến đường viền trang trí cánh cửa lắp khóa. Không tính đường viền trang trí

Độ dầy đố cửa: độ dầy của cánh cửa nơi lắp khóa.